Principles of work in chemical and pharmaceutical science laboratories (اصول کار در آزمایشگاه شیمی و علوم دارویی با رویکرد عملی)

Publish Information

5%
5%
500
484

Book Information

Principles of work in chemical and pharmaceutical science laboratories (اصول کار در آزمایشگاه شیمی و علوم دارویی با رویکرد عملی)
Principles of work in chemical and pharmaceutical science laboratories (اصول کار در آزمایشگاه شیمی و علوم دارویی با رویکرد عملی)
  کار در آزمایشگاه چه به عنوان کارشناس و چه به عنوان محقق و دانش پژوه جزو ضروریات علم شیمی و علوم مرتبط به آن است، تالیف و یا ترجمه کتاب‌هایی در زمینه کار عملی و آزمایشگاهی یکی از گام‌های مهم در توسعه علوم تجربی است. امروزه در تمام شاخه‌های علوم تجربی از جمله داروسازی، شیمی، الکتروشیمی، تصفیه آب و فاضلاب، نانوشیمی، کشاورزی، زیست شناسی، زمین شناسی، محیط زیست و حتی مکانیک کاربردهای وسیع علوم آزمایشگاهی محرز و ضروری است. علوم آزمایشگاهی از تهیه ساده‌ترین مواد شیمیایی گرفته تا جلوگیری از آلودگی هوا و مطالعه کاتالیست‌ها کاربرد اساسی داشته و گاهی از سطح ماکروسکوپی عبور کرده و به دنیای میکروسکروپی وارد شده است. روش‌ها و دستگاه‌های آزمایشگاهی در سال‌های اخیر آنچنان رشد و توسعه چشمگیری داشته که می‌توان از آن‌ها برای تهیه، تولید و حتی آنالیز کمی و کیفی موارد نا شناخته استفاده کرد. در این کتاب علاوه بر شرایط و وظایف یک کارشناس آزمایشگاه روش‌های تهیه محلول‌ها و مواد مورد نیاز برای آزمایش، کالیبره کردن و عملکرد دستگاه‌ها و همچنین نکات ایمنی ضروری به بیانی ساده آورده شده است، به طوری که این کتاب می‌تواند برای کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان جنبه ای راهبردی در محیط آزمایشگاه داشته که حتی دانشجویان مبتدی نیز می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه کار کنند.
  chemistry
  10 - 82
  145
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author