GEGURITAN

Author Information

Publish Information

10%
6%
200
200

Book Information

GEGURITAN
The energy of Javanese poetry
  Geguritan Thank you to everyone who has supported my books on NFTBS, hopefully we all can benefit from this platform. Kajian iki bahasane babagan Geguritan Kontaboja karo analisis struktural lan artine. Tujuane kanggo mutahirake struktur kang ngasilaké sastra lan mbabar arti implisit. Teori sing digunakake ing kajian iki yaiku teori struktural kang digawe dening Teeuw sarta teori semiotik sing digawe dening Charles Pierce. Kajian Geguritan Kontaboja bakal bisa diwenehi analisis sing detil.
  2 - 100
  12
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author