آشنایی با مغز

Publish Information

7%
6%
50
19

Book Information

آشنایی با مغز
آشنایی با مغز
  مغز، اصلی‌ترین عضو سیستم عصبی مرکزی است و بیشتر کنترل‌های بدن را در برمی‌گیرد. شناخت مغز، بررسی عملکرد و ویژگی‌های مغز و نحوه کنترل اعمال رفتاری، حرکات و افکار انسان را شامل می‌شود. برای شناخت مغز، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. این روش‌ها شامل تصویربرداری مغز مانند روش‌های MRI و PET، الکتروانسفالوگرافی (EEG)، مطالعات نوروفیزیولوژیکی و پژوهش‌های رفتاری هستند. تصویربرداری مغز، با استفاده از دستگاه‌هایی مانند MRI و PET، برای بررسی نحوه عملکرد مغز و پایش فعالیت های مغزی استفاده می‌شود. EEG، با اندازه‌گیری فعالیت‌های الکتریکی مغز، می‌تواند نحوه کارکرد مغز را بررسی کند. مطالعات نوروفیزیولوژیکی، شامل بررسی نحوه عملکرد سلول‌های عصبی و پایش فعالیت‌های الکتریکی و شیمیایی مغز، برای شناخت مغز مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش‌های رفتاری، نحوه واکنش افراد به تحریکات مختلف را بررسی می‌کند و با استفاده از داده‌های به دست آمده، می‌تواند نحوه عملکرد مغز را تحلیل کند. شناخت مغز، درک بهتری از عملکرد سیستم عصبی و بهبود درمان بیماری‌های مرتبط با مغز را فراهم می‌کند.
  10 - 80
  236
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author