Cụ Ngáo

Publish Information

5%
5%
500
45

Book Information

Cụ Ngáo
Nhân vật huyền sử trong lịch sử cận đại Việt Nam
  Cụ Ngáo là câu chuyện về một đao thủ phủ, tinh thông kỹ thuật chém treo ngành tử tội. Đó là thủ thuật chém đầu phạm nhân mà còn lưu lại một ít da dính giữa đầu và cổ, như chém một nhành hoa mà bông hoa chỉ rủ xuống chứ không đứt lìa khỏi cành. Thời gian câu chuyện là lúc cụ ngáo đã già làm nghề giết chó mưu sinh, là những tâm tình ám ảnh của đời đao phủ trước đó, trong ba ngày trước khi cụ nhận lời chém treo ngành gia ân cho các chí sĩ yêu nước Trần Cao Vân, Thái Phiên, .... và cuối cùng là Khoảng khắc cụ vung đao hành quyết, hiện ra vừa mơ hồ vừa rõ nét! Xuyên suốt câu chuyện, một giai đoạn lịch sử hiện với một cuộc đời đầy bi kịch và đau thương của thân phận con người dưới đáy xã hội.
  13 - 95
  36
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author