روش پژوهش

Publish Information

7%
5%
100
18

Book Information

روش پژوهش
روش پژوهش
  روش پژوهش، یک برنامه یا روش است که شیوه‌ای نوشته یا شفافیتی است که نحوه انجام یک پژوهش، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها و تفسیر آن‌ها را توصیف می‌کند. روش‌های پژوهش، بسته به موضوع پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده و تکنیک‌های تحلیل متفاوتی دارند. برای هر پژوهش، بسته به هدف و اهداف آن، می‌توان از روش‌های پژوهش مختلفی استفاده کرد. برخی از روش‌های پژوهش شامل آزمایشی، نظرسنجی، مطالعات موردی، مشاهده، مرور ادبیات، تحلیل محتوا، پژوهش کیفی، پژوهش کمی و غیره هستند. روش پژوهش، از نظر دقت، قابل اطمینانی و صحت، بسیار مهم است. پژوهشگران باید دقیقاً با روش‌های پژوهش آشنا باشند و روش مناسب را برای پژوهش خود انتخاب کنند.
  Education
  12 - 80
  249
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author