NFTBOOK Whitepaper Persian Version

Publish Information

5%
5%
10
7

Book Information

NFTBOOK Whitepaper Persian Version
نسخه فارسی وایت پیپر
    این پروژه برای سودآوری متولد شده است و این سود برای نویسنده گان، خوانندگان و سرمایه گذاران است. نویسندگان را قادر به فروش هر تعداد کتاب فعلی خود می کند تا یک درآمد غیرفعال در طول زمان داشته باشند. تا زمانی که افرادی در حال خواندن کتاب هدف این است که به خوانندگان کمک کند تا کتاب را با هزینه کمی بخوانند و نیازی به گذراندن وقت برای جستجوی کتاب های قابل سرقت ادبی نباشند. سرمایه گذاران نیز به نوبه خود هم سود "تاریخ انتشار روزنامه های مدرن در آلمان در سال 1609 آغاز شد و مجلات در سال 1663 منتشر شدند." 400 سال طول کشید تا صنعت نشر کتاب به شکل بازار امروزی تبدیل شود و اندازه بازار آن به 26/4 میلیارد دلار در ایالات متحده برسد. این رشد آهسته و همچنین کاهش آهسته در سال های اخیر این پرسش را مطرح کرده که آیا این بخش اشباع شده است یا خیر. آیا بازار نویسندگان جدیدی را می پذیرد در حالی که درآمد آنها کاهش می یابد یا نویسندگان تازه ک
    12
    1

    Reviews & ratings

    Steps to become an author