Nghệ thuật và Thợ thủ công - Tập tiểu luận của Oscar Wilde

Publish Information

7%
5%
100
36

Book Information

Nghệ thuật và Thợ thủ công - Tập tiểu luận của Oscar Wilde
Nghệ thuật và Thợ thủ công - Tập tiểu luận của Oscar Wilde
  “Nghệ thuật và thợ thủ công” là tập hợp 4 tiểu luận về vấn đề thẩm mỹ và tâm hồn con người trước những biến chuyển thời đại tại Châu Âu thế kỷ 19. Qua những bài tiểu luận này, ta có thể thấy rằng Oscar Wilde không phải chỉ là một nhà văn, ông ấy thực sự là một con người đại diện cho các giá trị văn hóa của thời đại mà ông ấy sống. Trong số các nhà văn duy mỹ của Anh thế kỷ 19, Oscar Wilde quả thực là người duy nhất có ý thức mạnh mẽ về việc phải kiến tạo một nền thẩm mỹ và tinh thần thời đại mới. Đó là một Oscar Wilde hoàn toàn khác biệt với Oscar Wilde trong “Bức họa Dorian Gray”. Mục lục: – Book Hunter giới thiệu – Bài giảng cho sinh viên nghệ thuật (Lecture to Art Students) – Nghệ thuật và thợ thủ công (Art and the Handicraftsman) – Tâm hồn con người dưới chủ nghĩa xã hội (The soul of Man under Socialism) – Những lời gan ruột – De profundis Tác giả: Oscar Wilde Dịch giả: Minh Hùng dịch; Lê Duy Nam hiệu đính
  16 - 150
  204
  2

  Reviews & ratings

  Steps to become an author