Safety at the Chemistry Lab (ایمنی در آزمایشگاه شیمی)

Publish Information

7%
7%
100
2

Book Information

Safety at the Chemistry Lab (ایمنی در آزمایشگاه شیمی)
ایمنی در آزمایشگاه شیمی
  از اساسی ترین ملزومات کارشناسان و دانشجویان آزمایشگاه شیمی، در کنار علم و تجربه، مواردی از قبیل حفاظت ایمنی شخصی، شناسایی و پیش بینی خطرات، تسلط به راه‌های پیشگیری از خطرات، پاسخ سریع و مناسب در مواقع ایجاد حادثه و اقدامات امنیتی جهت جلوگیری از انتشار و پیشرفت عوامل خطر، مورد توجه است. برطبق آمار سازمان جهانی کار هرسال بیشتر از دو میلیون نفر در حوادث و بیماری‌های مرتبط با شغل می‌میرند یا به علت خطرات ناشی از کار در بستر بیماری اند. نود درصد حوادث از اعمال ناایمن و تنها ده درصد آنها از شرایط ناایمن حاصل می‌شود. سوانح ناشی از کار علاوه بر ایجاد صدمات روانی در فرد و خانواده، ممکن است معلولیت‌های جسمی، از کارافتادگی و یا حتی مرگ به بار آورد. بیشتر این صدمات قابل پیشگیری است در صورتی که افراد از تجهیزات مناسب، دانش کافی و تکنیک‌های مناسب بهره گیرند. در يک آزمايشگاه ايمن و استاندارد و در صورت رعايت موارد ايمني، حوادث يا جراحات به ندرت اتفاق مي افتند. وقتي يک حادثه يا جراحت اتفاق مي افتد عموماً به دليل رعايت نکردن نکات ايمني و بي توجهي به آن هاست، لذا آموزشهای حرفه ای و تخصصی بهداشت و حفاظت آزمایشگاهی جهت استفاده کاربردی در آزمایشگاه ضروری است . در کشور ما علیرغم گسترش آزمایشگاه‌ها و وجود متخصصین ارزشمند، حفاظت و ایمنی سازمان یافته و سیستماتیک را در آزمایشگاه‌ها کمتر می‌توان یافت و این امر به دلیل عدم وجود آموزشهای جامع حفاظت و ایمنی در سیستم آموزشی بوده است که خوشبختانه در سالهای اخیر به این امر توجه روز افزون گردیده به امید آنکه زمینه ساز توسعه ایمنی پایدار در آزمایشگاه‌ها و پرورش دانشجویان رشته شیمی به عنوان یک کارشناس حرفه ای آزمایشگاه شود. مباحث کتاب حاضر مبتنی بر سیستم‌های ایمنی و حفاظت فردی در آزمایشگاه، راه‌های شناسایی خطرات، تعریف و توزیع مسولیت‌ها و آموزش‌های لازم بر اساس نیاز‌ها بوده و با هدف حفظ و صیانت از نیروی انسانی و ارتقاء سطح بهره وری تدوین گردیده است .
  chemistry
  114
  1

  Reviews & ratings

  Steps to become an author